ការវិវត្តនៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ទៅលើ IACD MOOC DIU Students Progressing with the IACD MOOC

ទោះបី ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជម្ងឺ COVID-19 ដែលនិស្សិតមិនអាចមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ និងការអបអរសាទរនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ជាច្រើនបានស្មគ្រចិត្តសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ លើមុខវិជ្ជា “ការយល់ដឹងពីអន្តរវប្បធម៌ និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌” របស់គម្រោង Erasmus+ FRIENDS Project ។
និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា នឹងទទួលបាន៖
– វិញ្ញាបនបត្រអន្តរវប្បធម៌ ពីគម្រោងនេះ
– ក្រេឌីតចំនួន 4 ECTS របស់ សហភាពអឺរ៉ុប
– ចំណេះដឹងសកល និងជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
– និស្សិត ៣រូប នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅ សហភាពអឺរ៉ុប រយៈពេល ៨សប្តាហ៍។
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់និស្សិត ដែលបានចូលរួមសិក្សាមុខវិជ្ជាអនឡាញនេះ ហើយសង្ឃឹមថា និស្សិតនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗពីកម្មវិធី។

Despite the Khmer New Year celebration and the spread of the COVID-19 where students are unable to study at university, many DIU students have decided to study the Erasmus+ FRIENDS Project online course on the topic “Intercultural Awareness and Cultural Diversity.”
Students who complete the course will be entitled to:
– An Intercultural Passport Award/Certificate
– 4 ECTS credits from the European Union
– Global knowledge and skills in international relations
– Three students will be selected to study in the European Union for 8 weeks.
Thanks to those who have committed to this online course and we hope you gain new knowledge from this program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *