ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ FRIENDS នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ ឬ Digital Storytelling Contest គឺជាធាតុសំខាន់មួយនៃ FRIENDS Project ដែលបម្លែងនូវការយល់ដឹងពីអន្តរវប្បធម៌ និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ ពីការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (MOOC) ទៅជាវិឌីអូ។ ការធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយ ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទូទៅ តាមរយៈរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ ហើយពេញចិត្ត និងយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍ និងឱកាសដែលខ្លួនបានទទួល។ ការធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ នឹងធ្វើឱ្យរឿងសាមញ្ញមួយរបស់ខ្លួន មានអត្ថន័យកាន់តែខ្លាំង ដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ការធ្វើវិឌីអូឃ្លីបនេះ អាចជួយផ្លាស់ប្តូរ ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង និងចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួន។ អ្នកដែលបានចូលរួមប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ រួមជាមួយនឹង ការបញ្ចប់វគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ អនឡាញនៃគម្រោងនេះ (IACD MOOC) នឹងទទួលបាន វិញ្ញាបន្តបត្រលិខិតឆ្លងដែនអន្តរវប្បធម៌ ឬ Intercultural Passport Award ។ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗរបស់ FRIENDS Project ដែលចាប់អារម្មណ៍ និងចុះឈ្មោះ ត្រូវបញ្ចប់មេរៀនទាំងអស់នៃ IACD MOOC ដើម្បីទទួលបាន Intercultural Passport Award ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ពួកគេត្រូវផលិតវិឌីអូឃ្លីប ឬ Digital Story ផងដែរ។ ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូនេះ  បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

វិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ ឬ Digital Story គឺជាវិឌីអូដែលនិស្សិតរៀបរាប់អំពី បទពិសោធន៍អន្តរវប្បធម៌របស់ខ្លួន។ និស្សិតទាំងអស់នៅ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាសមាជិកនៅអាស៊ី ទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មានសិទ្ធិចូលរួមក្មុងការប្រកួតនេះ។ និស្សិតម្នាក់អាចធ្វើវិឌីអូបានតែមួយ សម្រាប់ប្រកួត ហើយត្រូវយកទៅជូនការិយាល័យកិច្ចការបរទេស តាមរយៈ flash drive ឬ email ។ រយៈពេលនៃវិឌីអូឃ្លីប គឺពី ២ ទៅ ៣នាទី។ ខ្លឹមសារ ឬប្រធានបទនៃវិឌីអូឃ្លីបអាចស្តីពី បទពិសោធន៍អន្តរវប្បធម៌ បទពិសោធន៍សកលលោក បទពិសោធន៍ចម្រុះវប្បធម៌ សារៈសំខាន់នៃបទពិសោធន៍ចម្រុះវប្បធម៌ ទំនាក់ទំនងចម្រុះវប្បធម៌ និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ ។ល។ វិឌីអូឃ្លីបទាំងអស់ ត្រូវតែជាការងារដើម និងជាកម្មសិទ្ធិពេញលេញរបស់និស្សិត មានន័យថា រាល់ការប្រគល់វិឌីអូឃ្លីបទាំងអស់ មិនត្រូវយកអ្វី ក្រៅពីស្នាដៃរបស់ខ្លូន ឬដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រភពដើមឡើយ។ វិឌីអូឃ្លីបទាំងអស់ មិនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់រូបភាព ភ្លេង វិឌីអូ ការស្រាវជ្រាវ​ ឬគំនិតរបស់នរណាម្នាក់ អ្នកត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើម ឬអ្នកនិពន្ធ ដើម្បីប្រើប្រាស់ការងាររបស់ពួកគេ។ ក្នុងន័យនេះ អ្វីៗដែលមិនមែនជាការងារដើម របស់អ្នក ត្រូវមានឯកសារយោង ឬការអនុញ្ញាត មុននឹងប្រើប្រាស់ការងារនោះ។ ការធ្វើវិឌីអូឃ្លីប ដែលមាន ស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃ ដោយគ្មានឯកសារយោង ឬយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើម មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមប្រកួតឡើយ។ ការប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងវិឌីអូ អាចជាភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាដើមរបស់អ្នក ដែលមានអក្សររត់ខាងក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស។ រីឯវិឌីអូឃ្លីប អាចធ្វើក្នុងទម្រង់បែប វិឌីអូបញ្ឈរ ឬផ្តេក ខ្លី មានចលនា មានសម្លេង និង/ឬ គំនូរជីវចល ឬរូបភាពធម្មតា។ គុណភាពវិឌីអូ ត្រូវតែ HDTV ដែលមាន 1080p (1920 x 1080 pixels, 16:9 aspect ratio)។ វិឌីអូត្រូវតែជាទម្រង់ AVI WMB MOV ឬ MP4 ប៉ុន្តែសូមធ្វើជាទម្រង់ MP4 ឬ MOV ជាការប្រសើរ។ ក្រោយពេលនិស្សិតធ្វើវិឌីអូរួច និងប្រគល់ជូនការិយាល័យ គណៈកម្មការជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានធ្វើការវាយតម្លៃ និងដាក់ពិន្ទុវិឌីអូរបស់និស្សិត ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង៤ ។ និស្សិត ៣រូប ត្រូវបានជ្រើសរើសជាជ័យលាភី។ បន្ទាប់មក ពួកគេនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធី Boot Camp រយៈពេល ៨សប្តាហ៍ នៅប្រទេសប៊ុលហ្ការី ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *