• ប្លុក

  • ថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ / April 2, 2021

  • សមាជិក FRIENDS រួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធី Home Away From Home Program

  • កម្មវិធី FRIENDS Virtual Film Fest តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  • ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ FRIENDS នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

  • វិឌីអូផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់និស្សិត ២០រូប នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី