បទបង្ហាញអំពី FRIENDS Project ដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

 

លោក ​មាស រស្មី អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់ Erasmus+ FRIENDS Project ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងនេះ ជូនដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ។ FRIENDS Project ផ្តល់ជូនសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី នូវ​ថវិកាប្រមាណជាង ៦ម៉ីនដូល្លារ សម្រាប់ពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាឱ្យមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ តាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាព និងជំនាញជាសកល ដល់បុគ្គលិក សាស្ត្រចារ្យ និងនិស្សិត។ លើសពីនេះ គម្រោងក៏បានជួយឧបត្ថមទិញសម្ភារៈការិយាល័យ ដូចជា កាមេរ៉ា ជើងទ្រ កុំព្យូទ័រលើតុ កំព្យូទ័រយួរដៃ ម៉ាស៊ីនកូពី ទូរទស្សន៍ និង LCDs ។ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ដែលជាសមាជិករបស់ FRIENDS Project ផងនោះ ក៏មានបំណងចង់ចែករំលែកនូវ គម្រោងមួយចំនួនទៀត ដែលសាកលវិទ្យាល័យទទួលបាន មកឱ្យយើងផងដែរ។ លោក អគ្គនាយក បានបង្ហាញពីការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពត៌មាននេះ ហើយលោកបានផ្តល់យោបល់បន្ថែមចំពោះ អ្នកដែលត្រូវជួយធ្វើការក្នុងកម្រោងដ៏ធំនេះ គឺគួរសំឡឹងមើលលោក John Glynn ដែលកំពុងដាក់ពាក្យមក DI ថាតើគាត់អាចជួយធ្វើការនេះបាន ឬអត់។​ ដូច្នេះ លោក រស់ សារុ៉ម គួរពិនិត្យលើការងារនេះ ជាមួយលោក មាស រស្មី ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការក្នុងគម្រោង FRIENDS Project របស់ Erasmus+ នេះ។​ (ដកស្រង់ និងកែសម្រួលពីកំណត់ហេតុប្រជុំ)

Comments are closed.